Ավտոդպրոց
 

Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու կարգը եւ պայմանները

 Համաձայն "ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի, սահմանված տարիքը` 17 տարին լրացած և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում վարորդական գործունեության, ներառյալ առողջական վիճակի հետ կապված սահմանափակումներ չունեցող անձինք կարող են ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի հաստատած ուսումնական պլանով և ծրագրով ուսուցում անցնել լիցենզավորված վարորդ պատրաստող որևէ ուումնական կազմակերպությունում (վճարման չափը ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության իրավասության սահմաններից դուրս է):

Ուսուցումն ավարտելուց հետո քաղաքացին ավարտական և անձը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնում է ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության իր բնակության տարածքը սպասարկող հաշվառման-քննական ստորաբաժանում, իր հետ ունենալով նաև որակավորման քննությունների համար "Պետական տուրքի մասին" ՀՀ օրենքով նախատեսված չափի անդորրագրեր (3000-ական դրամ յուրաքանչյուր քննության համար): Դրական հանձնելով տեսական քննությունը` մասնակցում է գործնական վարման քննությանը, որը նույնպես դրական հանձնելուց հետո ներկայացնում է վերոհիշյալ օրենքով սահմանված վարորդական վկայական տալու համար նախատեսված չափի անդորրագիր (12000 դրամ), լուսանկարվում է համակարգչային եղանակով վարորդական վկայական պատվիրելու համար:Դպրոցներ
ԱՎՏՈՇՔԵՐԹ
ԲԱՐԻ ԵՐԹ
ՍՊԱՅԻ ՏՈՒՆ
MOBILSTART
ԳԱՅԻ ԱՆՎ. ԴՊՐՈՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՖԵԴԵՐԱՑԻ (F.I.A)
ՄԱՆԿԱ-ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՏԵԽՆ., ԱՇՈՏ ՂՈՒԼՅԱՆԻ ԱՆՎ. ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԻՆՔՆԱՐԱՐ ԵՎ ՀՆԱՄՅԱ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԲՐԻՋԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԱԿՈՒՄԲ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ “ԲԱՅԿԵՐՆԵՐԻ” ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈՄՈԴԵԼԻԶՄԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
ՀԱՐՏԳԱԶ
ԱԿՈՒՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆ
AVTOZON 57